Володимир Семиноженко: Потрібно жити своїм розумом, будувати країну виходячи із власних інтересівСергій Лівенцов:«НОВА ПОЛІТИКА» завжди відкрита до діалогу Ми не були готові до асоціації в 2013 році і так само не готові до неї сьогодні.
ГоловнаГлавная
Регiональнi організацiї

Пошук

Теги

Форум

Моя політична програма!

Моя політична програма!

Станислав

2010-05-17 21:22:38
Моя політична програма!
ПОЛІТИЧНА ПРОГРАМАЗМІСТ

1)Внутрішня політика:

а)економічна політика

в)політика з питань мови та розвитку культури інших народів

г)реформування інститутів влади

д)місцеве самоврядування

е)природоохоронна

є)питання правосуддя та здійснення судових та досудових заходів слідства,система виконання покарань

2)Зовнішня політика

3)Питання міграції

4)Збройні сили

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В ДЕРЖАВІГоловним завдання держави - є покращення життя простих громадян-українців. Тому вся зовнішня та внутрішня політика України базується виключно відповідно до об’єктивних факторів економічної доцільності. Держава створює «ЕКОНОМІЧНУ РАДУ» з питань економічних реформ в державі, яка буде складатися з провідних економістів регіонального та все державного значення, що має на меті розробку плану реформування держави для впровадження його в життя державними органами та установами.Держава зменшує податковий тиск на малий та середній бізнес на 40%. Окрім того встановлюється пільговий період для всіх щойно відкрившихся підприємців строком до трьох років,а для представників середнього та великого бізнесу від 5 до 7 років з зменшенням податкового навантаження на вищезазначений термін ще на 20 %. Оголошується амністія та всіх підприємців в не залежності від величини їх бізнесу, що знаходились в тіні та вирішили задекларувати свої справжні доходи без судових чи адміністративно-правових наслідків. Держава проводить гнучку позицію щодо експортно-імпортних відносин. Українські товари,що експортуються закордон облагаються 50% митним збором, поміж тим як товари, що не виробляються в державі і можуть скласти на внутрішньому ринку конкуренцію Українським товарам облагаються потрійним митним збором для захисту власних виробників(Це не стосується товарів що не виробляються в Україні, і не можуть за певними об’єктивними причинами вироблятися в державі).Держава проводить гнучку політику щодо транснаціональних корпорацій, що займаються виробництвом,завдяки відповідному митно-податковому тиску для відкриття ними відповідних своїх осередків з виробництва в Україні:наприклад заводів, станцій та інше. Держава сприяє інвестуванню в економіку державу шляхом влиття іноземного капіталу в українські підприємства та організації.В паливно-енергетичний комплекс внідряються заощаджувальні технології, економіка переходить на альтернативні джерела живлення.Переглядаються податки в пенсійний фонд. Відтепер створюється новий державний фонд з рахунками в Національному банку в який наряду з Пенсійним фондом. Головні завданням цього фонду є відкрите акумулювання грошей на рахунках конкретної особи, що дозволяє людині знати скільки в нього реально грошей але з можливістю використовувати їх після досягнення пенсійного віку. Крім того данні кошти вкладаються в державні цінні папери та акції, що дає по-перше зберігає кошти громадянина від інфляції,а по-друге на тривалий час дає можливість державі реально розвивати власний економічний потенціал за рахунок власних сил.Медицина ділиться на безкоштовну та приватну. Безкоштовна медицина отримує субвенції від місцевого самоврядування та держ. бюджет. Крім того державна чи комунальна лікарня може за допомогою додаткових послуг заробляти додаткові грошові надходження. Приватна медицина може здійснюватись як за рахунок готівкових так і за допомогою медичного страхування. Держава страхує всіх громадян в не залежності від їх роботи. Безпосереднім страхуванням займається як державна страхова компанія так і приватні.Держава проводить політику часткового контролю над внутрішнім ринком. Держава проводить політику «м’якого контролю” за внутрішнім ринком та рівнем цін. Держава через комерційні та державні банки шляхом надання безвідсоткових та мало відсоткових кредитів стимулює рівень будівництво та кредитну політику в країні.Держава проводить політику розвитку села та зменшує податкове навантаження, створює пільгові періоди в оподаткуванні для кожного громадянина, що веде свій бізнес на землі чи бізнес якого зв'язаний з землею

Політика з питань мови та розвитку культури інших народів

В Україні зберігається одна державна мова-українська. Поміж з тим,кожен громадянин, що вважає своєю мовою крім української ще й іншу:російську,румунську,угорську,польську,тата татар та інші має право на вивчення ведення судових процесів крім української ще й рідною мовою має право вивчати свою мову як рідну на ряду з державною у вищих навчальних закладах, школах,технікумах тощо. В регіонах,селах,містах в яких кількість людей,що вважають своєю рідною мовою крім державної іншу мову складає більше 40% все внутрішнє діловодство проводиться двоа мовами.Реформування інститутів влади

Україна є президенстсько-парламентською республікою.

Інститут президентства

Президент України обирається всенародним голосуванням більшістю голосів в другому турі виборів. Завдання президенту є представлення держави на міжнародній арені,керування гуманітарним блоком,МНС, Управлінням з питань молоді ті та спорту, Державним департаментом з будівництва доріг та автомагістралей,Міністерством з питань молоді та спорту ,Національною радою з питань радіомовленняю та телебачення ,Державним управлінням справами,призначати 4 з 18 голів делегатів до Конституційного суду тощо. Президент позбавляється права призначати та знімати Виконуючих обов’язків будь-яких інших міністрів в тому числі силових. Позбавляється статусу головнокомандуючого. Президент має право накладати вето на постанови та законопроекти верховної ради, але у випадку подолання вето конституційною більшістю голосів повинен, за винятком неконституційності даних законопроектів повинен не пізніше як у термін 48 годин підписати та погодити даний нормативно-правовий акт.

Верховна Рада

Верховна Рада обирається всенародним голосуванням на строк до 5 років і являється законодавчім органом. Головою Верховної Ради автоматично призначається делегат партії що набрала більшість голосів на виборах. Першим та другий заступники є делегати від другої та третьої за розміром політичних партій. Голова Секретаріату Верховної Ради призначається призначається особа від 4 за розмірами політичної партії. Його заступниками делегати від інших партій що пройшли до Ради.

Верховна Рада призначає Прем’єр міністра його заступників. Всі міністри крім тих, що передбачені вище у квоті президента,та силових міністрів:міністру збройних сил,Голова СБУ,Голова Прокуратури,Голови Державної пагран. Служби.

Верховна Рада приймає державний бюджет, контролює здійснення президентом зовнішньої політики,приймає участь в зовнішніх зносинах, тощо. Верховна Рада через Міністерство Внутрішніх справ здійснює контроль за дотриманням законності на території України.

РНБО

РНБО- є найвищім державним органом що займається внутрішньою та зовнішньою безпекою країни. РНБО призначає на посади голову СБУ та Прокуратури, Міністра оборони, голову Держ. Пагран. Служби.,Міністра збройних сил голів обласних адміністрацій. Всі інші представники вибираються частково по регіональній квоті по одному представнику від області та АРК строком на 2 роки.

СУДОВА СИСТЕМА

Суди в Україні поділяються на Кримінальні,Господарсько-цивільні та Сімейні вузького профілю. Судді сімейних та господарсько-цивільних судів обираються на місцевих виборах та призначаються з’їздом суддів строком на 7 років. Судді кримінальних суддів призначається РНБО за погодженням з’їздом суддів строком на 7 років. З’їздом суддів є колегіальним органом що проходить 1 раз на рік. Він складається з 25 суддів місцевого рівня,18 суддів конституційного суду. Двома представниками від РНБО, Каб.Міну, Президенту,Верховної Ради .Він вирішує всі внуршні питання судів, знімає суддів всіх рівнів, питання боротьби з корупцією.

Кабінет Міністрів

Прем'єр Міністр та його заступники призначаються на квотній основі. Головним завданням Кабінету міністрів є розробка відповідних законопроектів для покращення загальної ситуації в Україні. Кабінет Міністрів є виконавчим органом що виконує всі закони та постанови, що приймає Верховна Рада. Прем’єр міністр може накладати вето на законопроекти верховної ради у разі їз незаконності та пагубності їх вплива на економіку держави, тощо. Прем’єр міністр керує діяльністю національної ради з питань реформування та економіко-правової політики.Національної ради з питань реформування та економіко-правової політики.

Національної ради з питань реформування та економіко-правової політики складається з провідних регіональних і всеукраїнських спеціалістів в галузі економіки та права.На безстроковий термін їх головним завданням є розробка та вживання в економіку та законодавство держави позитивних запроваджень. Та через Прем’єр міністра а міністрів представлення цих законів в Верховній раді України.Місцеве самоврядування

Місцева рада

Місцеві ради є найголовнішим органом на рівні регіонів областей та районів держави. Вона обирається на прямих виборах строком на 4 роки. Головним завданням місцевої ради розвиток місцевої громади. Рада приймає місцевий бюджет за залишковим принципом: від 75% до 85% всіх доходів місцевої громади ідуть на покриття регіональних проблем:будівлю доріг,шкіл, виплата держ. службовцям та чиновникам апарату ради. Решта відповідних доходів йде до державного бюджету на покриття загальнонаціональних питань. Місцева громада сама вирішує питання введення чи відмічення додаткових податків створення на свїй території відповідних підприємств, питання внутрішнього та зовнішнього інвестування. Голова місцевої ради обирається більшістю голосів відповідної раде не з складу ради данної каденції. Голова місцевої ради веде засідання проводить нагляд за виконанням рішень місцевої ради, тощо.

Міський голова

Міський голова обирається на термін 4 роки, його головним завданням є виконання рішень місьцевої ради. Слідкування за використання коштів, збори місцевих податків. Міський голова може своїми нормативно-правовими актами ветувати рішення ради у випадку їх незаконності та неконституційності.

Держ Адміністрація

Державна адміністрації є наглядовим органом над діяльністю міського голови та місцевої ради. Його основним завданням є протидія контрабанді, корупції, сепаратистських дій в регіоні. Йому на регіональному рівні підпорядковуються голова УМВС, прокуратури,СБУ, митниці. Голова державної адміністрації призначається РНБО строком на 5 років. Він може ветувати рішення місцевої ради, міського голови у випадку їх неконституційності,невідповідності законодавства, тощо.

Природоохоронна політика

Держава стоїть на позиції збереження своїх внутрішніх багатств. Головним акцентом паливно-енергетично політики є розробка енергозберігаючих та альтернативних джерел живлення. Перехід держави на екологічні матеріали,створення заводів по переробці сміття, ремонту АЕС,ЧС, та ГЕС. Держава обмежую виробку лісів та завдяки державній земельній міліції слідкує за дотриманням відповідної екологічний стан земельних ділянок.Питання правосуддя та здійснення судових та досудових заходів слідства, система виконання покарань

В Україні запроваджується оновлений інститут представників з прав людини. Відтепер кожний допит проводиться тільки у присутності особи що преставляє інститут повноваженого з прав людини. Без його візи жоден судовий допит, досудове слідство, показання підслідного являються незаконними. Крім того в обов’язковій формі на допитах повинен бути присутнім адвокат. Якщо особа не може забезпечити себе адвокатом держава сама в обов’язковому порядку надає йому безкоштовного державного захисники.

Зовнішня політика

Україна підтримує дружні але прагматичні відносини з усіма країнами світу. Всі зовнішні зносини держави базуються на економічній доцільності. Україна співпрацює з тими державами що згодні плідно співпрацювати. Держава підтримує нейтралітет у свої закордонній політиці. Держава гарантує позаблоковий статус, але підтримує партнерські відносини з усіми військово політичними блоками світу.

Питання міграції

Держава проводить гнучку політику в питаннях міграції.Громадянин іншої держави може отримати громадянство держави у наступних випадках:

- Особа одружена на громадянину України

- Вона постійно проживає на території Україні близько 12 років

- Їх діти були народжені на території України.

- Особа відслужила в збройних силах 5 років і більше.

- Особа себе у себе на батьківщині є знаменитим спортсменом, лікарем, художником, поетом,бізнесменом, тощо.

Збройні сили

Збройні сили поділяються на 3 основні частини для подальшого реформування:

- бойові частини, що формуються 100% на контрактній основі. Це професійні військові,головним завданням яких є захист державного кордону держави від злочинних посягань внутрішніх та зовнішніх агресорів

- Резервісти все населення держави призовного віку що проходить обов’язкові нвчання не пізніше ніж раз на півтора року. Головним завданням цих частин є технічне забезпечення бойових частин та техніки. Та у випадку окупації держави агресором ведення партизанських дій проти зовнішньої агресії.

- Найманці-це особливі бойові частини що складаються з іноземців та осіб що хочуть отримати громадянство України на контрактній основі.Їх головним завданням є захист громадян держави закордоном, протидія піратству, торгівлі людьми, тощо.

Додати повідомлення

Вам необхідно зареєструватися або авторизуватися для того щоб створювати нові повідомлення.

Опитування

Мир на сході настане завдяки:

Результати опитувань

Персональний кабінет


Пряма мова

Карта нової україни

Вiдео

Останні обговорення